Medievärldens redaktionsblogg

Utveckling av sajten – och övriga plattformar

Tre invändningar mot nya sajten

Webbstrategen Jon Lindholm, som varit med och betatestat sajten, ställer tre högst relevanta frågor om vår nya sajt på sin blogg. Jag har svarat i en kommentar till bloggposten, men eftersom det här är viktiga frågor publicerar vi dem här också:

“För det första så är det nu som då nästan enbart ett teknikfokus.”

En sanning med modifikation. Som vi skrev i utvecklingsbloggen ville vi den här gången i så hög utsträckning som möjligt göra rätt i samtliga delar av arbetsprocessen. Det var ganska bråttom. Projektet startade efter att papperstidningen, som varit vår viktigaste plattform, lades ned. Vi behövde stärka identiteten och vi var tvungna att se över om den tekniska plattformen var rätt för oss (då Joomla).

I den bästa av bästa världar hade vi tagit processerna i rätt ordning enligt skolbokens alla regler. Varumärke, värdegrunder, identitet, form och slutligen kod och övrig kommunikation. Diskussioner kring varumärkets essens påbörjades. Dock hade vi som sagt ett problem, tidningen var borta och kraven på sajten växte mycket snabbt. Hade vi möjlighet att ta processerna i turordning eller fanns det andra möjligheter? Noga genomtänkt och med hänsyn till både julledigheter och tillgängliga resurser tog vi beslutet att vända lite på processerna.

Tankarna kring varumärket fick pågå och utvecklas samtidigt som den första prioriteringen var att migrera över till Drupal. Väl på ny plattform hade vi nya möjligheter och slapp eventuellt dubbelarbete i form av applicering av det visuella (vi har i bloggtexter och information till Beta-testare kommunicerat det som “Steg 1”). I och med att det första steget i grova drag handlade om migrering, grundfunktionalitet och bättre sätt att lyfta äldre material så skulle Steg 2 innebära visuell identitet och en del ytterligare funktioner. Det här ledde såklart till att den första versionen skulle vara så “clean” som möjligt. Eller för att tala klarspråk, att inte applicera några visuella objekt som kunde störa våra läsare när väl den utarbetade formen applicerades (och det arbetet måste ju dras ur vårt varumärkes väsen som sig bör – inte bara vara något “snyggt”).

Vi tänkte med andra ord i allra högsta grad på våra olika målgrupper, hur de fungerar och hur vi på bästa sätt kunde få det att överensstämma med strategi och kommunikation. Nämnde även det i bloggposten som föregick releasen,

”Inte heller är strukturen särskilt spännande”

När vi lanserade sajten i Joomla försökte vi göra just detta. Ingen klassisk artikelspalt, istället tre spalter med olika slags material. Jag säger absolut inte att det var det här du var ute efter, men våra erfarenheter från detta gör att vi inte vill frångå det klassiska tidningssajtsupplägget igen. Den gången kom vi undan med blotta förskräckelsen. Vi är inte Techcrunch eller Wired. Även om vi vill ligga i framkant och har många sådana läsare måste vi ha en sajt som fungerar för alla. När vi analyserat våra målgrupper har vi insett vi att vi inte bör gå på alltför hårt med experimentlustan (med det sagt så ska vi inte fega ur heller). Vi kommer i framtiden att lösa detta på ett sätt som jag tyvärr inte kan gå in på riktigt ännu. Vi kan och ska testa helt nya saker på olika delar av sajten, men det finns en sak jag för tillfället är helt säker på att vi inte ska rucka på: den enkla grundstrukturen på förstasidan.

När det gäller Tema- och Diskussionssidan är jag däremot öppen för diskussion. Som det är nu ligger Temana och Diskussionerna i två-spalt, men du skulle hellre se att vi testade med tre kolumner som jag förstår det?

“Designen. Varför inte något eget?”

Vi håller helt med om detta! Designen är oerhört viktig för hur webbplatsen uppfattas och det är precis därför vi vill gå hela vägen från våra grundvärderingar. Förändringen är inplanerad sedan länge och kommer med andra ord framöver.

Är ovanstående förklaring nog? Vi hoppas att diskussionen fortsätter! Vi behöver det!

Annonser

Written by Axel Andén

mars 5, 2010 at 8:46 f m

Publicerat i utvecklingsarbete

Tagged with , ,

Imorgon lanserar vi nya sajten


Efter intensivt helgarbete är sajten nu färdig att lanseras. Imorgon mellan tio och elva öppnar vi medievarlden.se i ny skepnad. Vi har valt att kalla releasen “Steg 1“, en mängd saker vi vill göra har vi sparat till det som vi kallar “Steg2“ eftersom vi prioriterat att snabbt få ut den nya sajten. Ett mer dedikerat visuellt arbete kommer också att inledas efter lanseringen.

Det är många saker som jag skulle vilja skriva om, som jag inte hunnit under det intensiva slutarbetet inför lanseringen. Det kommer alltså att komma fler blogginlägg om vad vi gjort och hur vi tänkt när vi arbetet med den nya sajten.

Det kommer att finnas ett feedbackformulär i högra hörnet imorgon och jag hoppas på många synpunkter! Dem vi fick under den stängda betan har varit till stor hjälp! Det här är inte en slutpunkt utan en startpunkt i vår utveckling tillsammans med er!

Written by Axel Andén

mars 1, 2010 at 5:35 e m

Publicerat i utvecklingsarbete

Tagged with

DDoS-attack gör sajten trög – så hanterar vi situationen

Medievärldens sajt går extremt trögt just nu. Det gäller alla TU:s sajter, som ligger på samma server hos FS-Data. Om attacken är riktad mot Medievärlden eller TU eller någon helt annan kund på FS-Data vet vi inte. Det enda besked vi fått är följande:

”Trafiken mot er server upplevs som extremt trög på grund av att det just nu pågår en DDOS attack mot oss.
Våra tekniker arbetar för fullt för att stoppa trafiken från det IP som orsakat detta.”

Medievärlden beklagar det inträffade och att vi inte har en bättre plan B när sådant här händer.

Vår strategi nu är att hålla läsarna uppdaterade via bloggen och Twitter, och om inte sajten är igång inom en timme börjar vi publicera nyhetsartiklar på bloggen istället.

Mer om hur vi ska tänka kring säkerhet på nya sajten kommer i ett separat inlägg!

Uppdaterad: Sajten fungerade som vanligt igen under fredagen. FS Data skriver att det var en extremt stor överbelastningsattack av ett slag företaget aldrig upplevt tidigare.

Written by Axel Andén

februari 25, 2010 at 2:15 e m

Publicerat i server

Tagged with ,

Nya sajten – kommentarer 2: Därför valde vi bort Disqus

Kommentarerna är en av sajtens mest värdefulla beståndsdelar och det här är en fråga som vi diskuterat länge och genomgripande. De två helt avgörande skälen till att vi väljer bort Disqus är distribution och tillgänglighet. Så här har vi resonerat:

Distribution

Ofta är själva nyheten mer ett stöd eller en startpunkt medan kommentarerna står för det verkliga värdet. Då är de också värda mer uppmärksamhet än att bara ligga som ett bihang under en artikel. Vi vill kunna laborera med kommentarerna och exponera dem på nya spännande sätt. Med Disqus kan vi inte placera olika typer av kommentarer på olika delar av webbplatsen, till exempel på en sida som listar kommentarer, och vi kan inte heller lyfta upp artiklar med mest kommentarer och liknande. Dessutom kan vi inte få med kommentarer i nyhetsbrevet – en möjlighet som vi sätter stort värde på eftersom kvalificerade kommentarer många gånger tillför information som ingen borde missa. Det är också en fördel att kunna länka till varje kommentar, när vi vill lyfta upp våra läsares smarta tankar på sajten eller i sociala medier. Läs mer om hur vi ska lägga upp kommentarerna i inlägget Nya sajten – kommentarer.

Tillgänglighet

Vi vill inte bidra till ett samhälle som stänger ute människor. Därför är det inte ett alternativ för oss ta bort möjligheten att kommentera och annan funktionalitet kring kommentarerna för användare med funktionshinder eller som på andra sätt inte har tillgång till JavaScript. I nuläget är det tyvärr det enda alternativet om man ser till vad som erbjuds i den modul som finns för Drupal. I utvecklingen av Medievärldens nya webbplats arbetar vi i bästa möjliga mån efter progressive enhancement. Att låta Disqus ta hand om kommentarerna skulle i nuläget vara ett steg i motsatt riktning. Här ligger till exempel WordPress längre fram då den plugin som finns för Disqus tillgängliggör namnet på skribenten samt kommentaren men även här saknas möjligheten att själv kommentera samt funktionaliteten kring kommentarer.

Övrigt

Det finns fler fördelar med att välja Drupal-lösningen: varje redaktör kan bevaka kommentarer på det innehåll de publicerar och vi kan tillgängliggöra kommentarerna för sökmotorer. (Sökmotorernas robotar klarar inte av att indexera innehåll som hämtas via javascript).

Fördelar med Disqus

En fördel med Disqus är att det går att prenumerera på kommentarer via e-post utan att posta kommentarer själv. Det faktum att användaren får sina kommentarer sparade i Disqus ger överblick över kommentarerna på samtliga siter som stöder systemet. Dessutom får användaren överblick över andra personer som kommenterar och har konto på Disqus och kan snabbt komma åt data om dem.

Ytterligare en fördel är att det går att logga in med FB / Twitter / Open ID och liknande. Men, när det gäller inloggning via externa tjänster som Facebook, Twitter och OpenID, har vi tankar på inloggning till sajten i framtiden, och att ha två olika slags inloggning på samma sajt är inte optimalt.

Självklart går det rent teoretiskt att lösa ovan beskrivna nackdelar med Disqus men inte inom de ramar vi har för projektet för tillfället. En förhoppning är att vi ska kunna lösa dem tillsammans, i sann Open Source-anda. Att någon hörsammar Joakim Jardenbergs uppmaning att fixa det här.

Jämförelse mellan Disqus / Drupal

Funktion Disqus Drupal
* Trådad Trådad/rak (ställ in på nodtyp)
* Sortera på datum Sortera på datum
* Anmäl kommentar Anmäl kommentar (möjlighet att integrera redaktionsstöd på olika nivåer i admin)
* Prenumerera på RSS kommentarer på en artikel Prenumerera på RSS kommentarer på en artikel
* Prenumerera via mail (krävs ej att man kommenterar själv) Prenumerera via mail (krävs att man själv kommenterar)
* Profilbild Gravatar
* Gilla kommentar Gilla kommentar (vilket vi kan dra nytta av i olika delar av sajten. Tex mest gillade kommentarer postade denna vecka/månad)
* Trackbacks Trackbacks
* Reactions Reactions (vi kör Backtype precis som Disqus)
* Kommentera Kommentera
* Tidsstämpel Tidsstämpel
* Inlogg (FB/Twitter/OpenID) – blir dubbelinloggning framöver Finns planerat till vidareutveckling Den här är rätt viktig. Vi har ju pratat om att det med största möjliga sannolikhet kommer att finnas inloggning på MV framöver. OM vi kan nämna det i bloggposten så förstår läsaren kanske problematiken med dubbla inloggningar om vi kör Disqus och att det inte är så bra sett ur användarperspektiv.

När vi slår på användarinloggning får vi dessutom möjlighet till ytterligare funktionalitet kring kommentarer. Tex RSS-flöde med kommentarer för en specifik användare -Per Sandström 2/16/10 12:28 PM

* Länk/hemsida Länk/hemsida
* Utökad profil – kunna ange info om sig/länkar/mm Finns planerat till vidareutveckling
* Spamfilter Spamfilter
* Användaren får sina kommentarer sparade till sin profil Möjligt att lösa även om man inte implemterat Disqus comments? Vi har kontaktat Disqus i denna fråga.
Prenumerera på RSS för alla artikelkommentarer
Prenumerera på RSS för kommentarer på en tagg
Ökad distribution på medievarlden.se (med medievarlden.se/kommen-tarer som huvudsektion för kommentarerna)
Få med kommentarer i nyhetsbrev(en)
Få med reactions i nyhetsbreven

Avslutningsvis: Vi gillar Disqus, tjänsten har legat installerad på vår testserver sedan i november. Den är enkel och smidigt att installera och innehåller det mesta man kan önska sig av ett kommentarsystem. Användningen av Disqus ökar så vi hoppas självklart att de lösningar som finns för implementation blir bättre med tiden.

Det är självklart en förhoppning och förmodligen inte en omöjlighet att de här problemen försvinner i framtiden. Då kommer vi självklart att åter sätta oss ner och analysera fördelar och nackdelar och välja den väg som är bäst för våra läsare. Vi ser det inte som att vi har målat in oss i något hörn, utan är ständigt öppna för förändring och att implementera Disqus skulle inte kräva några större resurser. Eller som Diggs grundare Kevin Rose uttrycker det ”…develop it, release it, and if it doesn’t work – worst case – you change it. That’s worst case!”

Written by Axel Andén

februari 17, 2010 at 2:52 e m

Publicerat i kommentarer

Tagged with , ,

Betan är igång

Idag startade vi den stängda betan, den fortsätter till och med onsdag. Vi kommer att fortsätta lägga in nya saker på sajten även under betaperioden. Vi har byggt två formulär ett ”realtidsformulär” för att skriva in saker löpande och ett ”engångs” för lite mer eftertanke.

Vi har skapat formulären med hjälp av tjänsten Wufoo och länkar till dem från en panel i webbläsarens nederkant.

Written by Axel Andén

februari 15, 2010 at 9:54 e m

Publicerat i utvecklingsarbete

Tagged with ,

Nya sajten – kommentarer

Kommentarerna är kanske den enskilt viktigaste funktionen för en sajt som medievärlden. De tillför ny information, ifrågasätter den som finns och kommer med nya infallsvinklar och uppslag. De jobbiga kommentarerna är ofta de som i slutänden ger mest, förutsatt att de är konstruktiva. Det var exempelvis tack vare kommentarerna till artikeln om nt.se:s webbstrategi som vi upptäckte förändringen i sidvisningar, vilket ledde till den här analysen.

På den nya sajten vill vi få fler konstruktiva kommentarer och lyfta dem mer, och på nya sätt. Så här har vi tänkt kring upplägget:

Upplägg och funktioner kring kommentarer
För artiklar kommer vi att köra på trådad listning (man kan ha olika inställningar för kommentarsupplägget på olika innehållstyper i Drupal). Vi har hämtat en hel del inspiration från Disqus här.

Utöver standardfälten namn, e-post och länk kommer vi att ha ett fält för rubrik som är valfritt att fylla i. Rubriken ger en bra överblick bland kommentarerna på kommentarssektionen som ni kan läsa mer om nedan.

Funktionalitet som tillkommer är även:
• Spamskydd
• Profilbilder med Gravatar
• Anmäl – möjlighet att rapportera olämpliga kommentarer till redaktionen.
• Gilla – genom ett klick anger du att du gillar kommentaren. Populära kommentarer kommer lyftas fram på olika delar av sajten.
• Dela kommentarer till de vanligaste sociala nätverken.

Distribution av kommentarerna på och utanför webbplatsen
Egen sektion som lyfter fram kommentarerna
Vi tycker att kommentarerna har ett alldeles för stort värde för att enbart vara tillgängliga i anslutning till en artikel och vill ge läsarna fler möjligheter att ta till dig av dessa.
På medievarlden.se/kommentarer ska man bland annat kunna:
• Läsa kommentarerna i en bloggliknande listning
• Läsa i tabulära listningar där det går att bläddra mellan; mest gillade kommentarer senaste veckan/månaden/alltid, mest kommenterat innehåll senaste veckan/månaden/alltid samt alla kommentarer.

Nyhetsbrevet
Medievärldens nyhetsbrev som kommer att skickas ut dagligen klockan 15:00 kommer nu även att innehålla kommentarer.

RSS-flöden
För de som vill ha full koll på alla kommentarer kommer vi ha tre typer av RSS-flöden:
• RSS – Alla kommentarer på medievarlden.se.
• RSS – Alla kommentarer för respektive artikel.
• RSS – Alla kommentarer för respektive tagg.

Framtid
Vi kommer att fortsätta fundera kring nya sätt att generera och exponera kommentarerna. För att kunna ha full frihet när vi gör det har vi bedömt att den bästa lösningen är att kommentarerna sparas i den egna databasen.

För er som är intresserade av varför vi valt att använda Drupals egna kommentarshantering framför Disqus kommer inom kort ett nytt blogginlägg där vi går igenom det mer ingående.

Written by Axel Andén

februari 14, 2010 at 12:42 e m

Publicerat i kommentarer, utvecklingsarbete

Tagged with ,

Betan framflyttad

Vi skulle egentligen ha startat betan av nya medievarlden.se imorgon, torsdag. Men på grund av att damm letat sig in i databasen måste vi skjuta på testet till på måndag. Ny betaperiod är måndag 15/2 till onsdag 17/2.

Vi räknar inte med att det blir några förskjutningar i tidsplanen på grund av detta, bara att tiden mellan beta och release minskar något.

Written by Axel Andén

februari 10, 2010 at 10:19 e m

Publicerat i utvecklingsarbete

Tagged with