Medievärldens redaktionsblogg

Utveckling av sajten – och övriga plattformar

Posts Tagged ‘bilder

Inför slutarbetet – att tänka på, att sträva efter, att se upp med

Här är vår testmiljö: Medievärldens testsajt

Antecknat från nätmötet 13 februari

Mementon:

1) Mer överlappning – se upp med utslätning. Tänka på flödet, och att det är dubbelriktat papper-nät.

2) Rörligt får inte leda till rörigt. Vi ska hjälpa läsarna med klok sortering.

3) Transparens eftersträvansvärt. På redaktionsbloggen – och på fler ställen?

4) Vi ska vara konverserande, inte informerande. Dialog med läsarna.

5) Bevakningsområden för var och en också i nätarbetet.

6) Önskvärt att vi kan anpassa formen efter undersajtens innehåll.

7) Alla bättre på att tänka bilder.

8 Alla ska känna sig bekväma med tekniken.

Möjligheter/önskemål:

1) Att vi tar språnget ut på nya plattformar via redbloggen.

2) Att vi skriver i refererande/länkande form där det passar, t ex under kategorin ”Framtid”.

3) Jobbet ska upplevas som lustfyllt

4) Nya kunnandet bygger vi bäst gemen samarbeten på jobb.

5) Tänka mer i människor än händelser.

6) Att vi jobbar mer i par/grupp.

7) Bättre arbetsflöde.

8 Tydligare prioritering, mer samtal om prioriteringarna.

9) MV blir en metropol för medienyheter.

Hot:

1) Riskerar papperstidningen tappa i värde…

2) Vi har svårt att hålla fokus…

3) Att det nya ska kännas tråkigt och pressande…

4) Jobbet blir splittrat, viktigt med exklusiv tid för skrivande.

5) Kvaliteten blir ojämn – läsarna blir lidande.

Göra:

1) Google read för alla bevaknignsområden

2) Nettolista med RSS-flöden från alla områden för ensamarbetet med nätet.

3) Fast inslag utvecklat för lunchtid.

4) Bildarkiv upprättat och underhållet av alla.

5) Miniminivån fastställd: Handgreppen och teknikerna vi alla måste kunna.

6) Vi ska ha den utrustning och de redskap vi behöver för att klara jobbet och målen.

Skisser

20090213089


20090213087


20090213083

Written by andersahlberg

februari 13, 2009 at 5:19 e m